Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΛ Β 1106081 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ.
 
137. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 24/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ127Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ127Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3007Β
Πρωτόκολλο: Α. 1278  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3007Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.).
 
139. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3919  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».
 
140. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3965  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2019 Αριθμός: Ε2144
Πρωτόκολλο: Ε.2144  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2985Β
Πρωτόκολλο: Α. 1277  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2985Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34012
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 80959 ΕΞ2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65).
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 18/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2322  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λογιστική διαφορά από τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτων.
 
145. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 17/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ123Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 84/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ123Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33998
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2019 Αριθμός: Ε2140
Πρωτόκολλο: Ε.2140  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2140
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33997
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών.
 
147. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 12/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2933Β
Πρωτόκολλο: 8/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΣτΕ-ΦΕΚ2933Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34176
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2936Β
Πρωτόκολλο: Α. 1272  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2936Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711).
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2935Β
Πρωτόκολλο: Α. 1238  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2935Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β' 2536/21-7-2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.
 
150. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3774  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33986
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english