Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
166. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2764Β
Πρωτόκολλο: 69395  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2764Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
 
167. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ112Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 71/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ112Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33957
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).
 
168. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33963
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ.
 
169. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 30294/Δ1.10558  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33961
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639).
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2763Β
Πρωτόκολλο: 272  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2763Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019.
 
171. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2686Β
Πρωτόκολλο: 29164/755  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2686Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
 
172. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2713Β
Πρωτόκολλο: Α. 1236  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2713Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2019 Αριθμός: Ε2123
Πρωτόκολλο: Ε.2123  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
174. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2597Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2597Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.
 
175. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2639Β
Πρωτόκολλο: οικ. 29147/Δ1.10258  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2639Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 
176. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 27/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ106Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ106Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33942
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων.
 
177. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2583Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2583Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33939
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη Β' κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
178. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2543Β
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2543Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33936
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
 
179. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2634Β
Πρωτόκολλο: οικ.29082/753  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2634Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
 
180. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2019 Αριθμός: Ε2116
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english