Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/6/2019 Αριθμός: Ε2117
Πρωτόκολλο: Ε.2117  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33941
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2324/14-6-2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017.
 
182. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2019 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./296/776774  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που Διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019.
 
183. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19273/1264  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-33935
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33935
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιβαλλοντική έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 
184. Τράπεζα της Ελλάδος
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2453Β
Πρωτόκολλο: 2682  
 Αρχείο .pdf: 2019ΤτΕ-ΦΕΚ2453Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
185. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2019 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Γ36/02/240  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33923
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β', 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 
186. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2429Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2429Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33922
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2443Β
Πρωτόκολλο: 67343 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2443Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38326Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
 
188. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.27714/2675  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33912
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2357Β
Πρωτόκολλο: Α. 1223  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2357Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33910
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
 
190. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2362Β
Πρωτόκολλο: 26034/695  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2362Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.
 
191. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3290  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33914
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 14/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1986  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34231
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισόδημα, μείωση κεφαλαίου - Ποσά υπαγόμενα σε φόρο μερισμάτων.
 
193. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2324Β
Πρωτόκολλο: 61654  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2324Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33941Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
 
194. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2019 Αριθμός: Ε2109
Πρωτόκολλο: Ε.2109  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33908
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β'), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.
 
195. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ22/7  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33896
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33896
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english