Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2019 Αριθμός: Ε2110
Πρωτόκολλο: Ε.2110  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου.
 
197. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2019 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: 721173  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33889
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4611/2019 (Α'73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη.
 
198. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2276Β
Πρωτόκολλο: Β/οικοθ.25141/2355  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2276Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993.
 
199. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ95Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4619/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ95Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33892
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
 
200. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ96Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4620/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ96Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33893
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2019 Αριθμός: Ε2105
Πρωτόκολλο: Ε.2105  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73).
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1530  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34031
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στα ανείσπρακτα ενοίκια δεν περιλαμβάνεται η ανείσπρακτη αποζημίωση χρήσης ακινήτου.
 
203. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΟΑΚΑ/52532/2192  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-33882
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33882
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης.
 
204. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2019 Αριθμός: Ε2104
Πρωτόκολλο: Ε.2104  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
 
205. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 26100/98  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33886
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α' 73).
 
206. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2167Β
Πρωτόκολλο: οικ. 24869/1507  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2167Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33883
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας».
 
207. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2019 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: 692972  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.
 
208. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 60072  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-33878
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2091Β
Πρωτόκολλο: Α. 1210  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2091Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33875
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει.
 
210. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2040Β
Πρωτόκολλο: 42863/438  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2040Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english