Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
226. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1193  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33839
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄).
 
227. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1910Β
Πρωτόκολλο: Α. 1194  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1910Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33839Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 
228. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1870Β
Πρωτόκολλο: 54540  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1870Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄).
 
229. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2019 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 641378  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.
 
230. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1860Β
Πρωτόκολλο: Α. 1195  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1860Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1861Β
Πρωτόκολλο: Α. 1201  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1861Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α. 1041/2019 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή»(ΦΕΚ 353/Β/2019)».
 
232. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 31415 Φ.700.5  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΠΡΠ-33949
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών.
 
233. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/οικ. 22520/1578  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33838
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4611/2019 (Α’73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020.
 
234. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 182999/1135  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-33821
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων.
 
235. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2019 Αριθμός: Ε2088
Πρωτόκολλο: Ε.2088  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.
 
236. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ77Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4612/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ77Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις.
 
237. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2019 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Γ31/214  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33817
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019.
 
238. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1807Β
Πρωτόκολλο: 51362  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1807Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
239. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1798Β
Πρωτόκολλο: Α. 1173  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1798Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14).
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1773Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α.1063301 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1773Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33816
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός των καθηκόντων του προσωπικού που χειρίζεται αυτό και κάθε άλλου σχετικού αναγκαίου θέματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english