Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
241. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1762Β
Πρωτόκολλο: Α. 1196  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1762Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33805
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).
 
242. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/11183/286  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33811
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016.
 
243. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ73Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4611/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ73Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33799
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
 
244. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2019 Αριθμός: Ε2082
Πρωτόκολλο: Ε.2082  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας
 
245. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2019 Αριθμός: Ε2080
Πρωτόκολλο: Ε.2080  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
246. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2019 Αριθμός: Ε2081
Πρωτόκολλο: Ε.2081  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66).
 
247. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1691Β
Πρωτόκολλο: 48652  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1691Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.
 
248. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1690Β
Πρωτόκολλο: οικ.21192/624  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1690Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
 
249. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1676Β
Πρωτόκολλο: 78  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΨΠ-ΦΕΚ1676Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.
 
250. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1618Β
Πρωτόκολλο: Α. 1164  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1618Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
 
251. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1622Β
Πρωτόκολλο: 65/2018  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ1622Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.
 
252. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 10/5/2019 Αριθμός: 691
Πρωτόκολλο: ΣτΕ691/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΣτΕ-691
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογία εισοδήματος – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου (άρ. 78 παρ. 2 Σ.) – Επισφαλείς απαιτήσεις – Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3296/2004, με την οποία υπήχθησαν σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 25% οι προβλέψεις των επιχειρήσεων, που εμφανίζονταν στον λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» του πρώτου μετά την 30.12.2004 ισολογισμού, λόγω μη επαλήθευσής τους».
 
253. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2019 Αριθμός: Ε2071
Πρωτόκολλο: Ε.2071  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 – 14, 52 – 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65).
 
254. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1591Β
Πρωτόκολλο: Α. 1185  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1591Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33776
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
 
255. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2508  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33772
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33772
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67) - Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english