Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
256. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/5/2019 Αριθμός: Ε2070
Πρωτόκολλο: Ε.2070  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019).
 
257. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1470Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1470Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.
 
258. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1470Β
Πρωτόκολλο: 17314/Δ9.914  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1470Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
 
259. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2019 Αριθμός: Ε2068
Πρωτόκολλο: Ε.2068  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου.
 
260. Υπ. Εθνικής Άμυνας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ67Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4609/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΘΑ-ΦΕΚ67Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33772Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
 
261. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-33814
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες.
 
262. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1460Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α. 1061722ΕΞ2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1460Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της δομής και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη μετονομασία της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμένων οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες.
 
263. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1166  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33759
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33759
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.
 
264. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1458Β
Πρωτόκολλο: Α. 1168  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1458Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33760
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.
 
265. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1459Β
Πρωτόκολλο: Α. 1169  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1459Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33759Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2019.
 
266. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 014-ΕΣ/1273/19  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33771
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή του Δωροσήμου Αυγούστου 2019 και μετά.
 
267. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 25/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ66Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4608/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ66Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33761
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
 
268. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ65Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4607/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ65Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36150Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.
 
269. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1399Β
Πρωτόκολλο: Α. 1129  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
270. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2019 Αριθμός: Ε2065
Πρωτόκολλο: Ε.2065  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών - Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english