Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
271. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44559  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-33737
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
 
272. Ελληνικό Κτηματολόγιο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1390Β
Πρωτόκολλο: 61/16/10.4.2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΛΛΚΤΗΜ-ΦΕΚ1390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών-Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων-Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
 
273. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.256/513503/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε..
 
274. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: Ε2063
Πρωτόκολλο: Ε.2063  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972.
 
275. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1397Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ 81  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1397Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α' 5).
 
276. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33756
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33756
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
277. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2210  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33736
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33736
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.
 
278. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1340Β
Πρωτόκολλο: οικ.17008/307  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1340Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33734
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.
 
279. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1292Β
Πρωτόκολλο: Α. 1116  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1292Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33730
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
280. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ22/5  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33725
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1280Β
Πρωτόκολλο: Α. 1123  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000.
 
282. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1277Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1277Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 
283. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΕ/οικ.1238/ΔΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-33716
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33716
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την Ελάχιστη Στελέχωση Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ).
 
284. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 41941  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-33720
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33720
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας - Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών.
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΑΦ Α 1053051 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33709
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2238/1994.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english