Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2001 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/67/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001).
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1375
Πρωτόκολλο: 1094846/5477/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1375
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 576/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης ΝΣΚ 576/1999. Χρόνος παραγραφής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο που προέρχονται από επιβολή προστίμων.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1290
Πρωτόκολλο: 1115188/1593/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1290
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήμου.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1292
Πρωτόκολλο: 1115384/16049/Γ0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1292
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του ν. 2954/2001.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1291
Πρωτόκολλο: 1115204/1033/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1291
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. - Οριο αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται για διασταύρωση.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2001 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: Δ11δ/518/3  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-36
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε περιβάλλον Ευρώ.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1285
Πρωτόκολλο: 1114240/1515/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1285
Συνημμένα: Σημειώματα καταβολής Τελών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12116
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή σημειωμάτων για την καταβολή των Τελών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) σε ΕΥΡΩ.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1286
Πρωτόκολλο: 1113648/1839/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1286
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12117
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει από τον πίνακα ανακεφαλαίωσης αποδοχών και λοιπών στοιχείων της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1283
Πρωτόκολλο: 1113502/6435/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1283
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά πληρωμής. Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τις ΑΕ, ΕΠΕ, Κ/ξίες, Συγχωνευμένες εταιρείες, κλπ…
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1281
Πρωτόκολλο: 1113016/1538/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1281
Συνημμένα: Υποδείγματα συναλλαγματικής & υπεύθυνης δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης.
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2001 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/64/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11998
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 2940/2001 σχετικά με την αναθεώρηση ασφαλτικών εργασιών (Αρθρο 2 παρ. 3).
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1280
Πρωτόκολλο: 1024358/10226ΠΕ/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1280
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για τις ενισχυόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1278
Πρωτόκολλο: 1092541/5472/690/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1278
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.
 
29. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 4/12/2001 Αριθμός: 97
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΕΕ-97
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21796
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1282
Πρωτόκολλο: 1111281/6502-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1282
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12114
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων παρ. 4 άρθρ. 11 ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α). Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english