Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
16. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4767Β
Πρωτόκολλο: 134020  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4767Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34492
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4749Β
Πρωτόκολλο: 130433  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4749Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4744Β
Πρωτόκολλο: Α. 1470  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4744Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34485
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,Κω, Σάμο και Χίο.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 23/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3689  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34625
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34625
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακανονισμός ΦΠΑ δαπανών επί ακινήτου το οποίο πουλήθηκε πριν χρησιμοποιηθεί σε στάδιο εκκαθάρισης.
 
20. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΠΕΝ/ΥΠΡΓ/120015/14829  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-34483Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34483Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2019.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2019 Αριθμός: Ε2200
Πρωτόκολλο: Ε.2200  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτησή του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ).
 
22. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4740Β
Πρωτόκολλο: 132118  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4740Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34483
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 121430/14.11.2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011»
 
23. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2019 Αριθμός: 52
Πρωτόκολλο: Γ36/02/421  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-52
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ.
 
24. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ34/3/1521106  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34475
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34475
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016.
 
25. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1523716  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34472
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
26. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 59545/261  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34470
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέση σε παραγωγική λειτουργία εντύπου Ε12.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2019 Αριθμός: Ε2201
Πρωτόκολλο: Ε.2201  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα.
 
28. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34458
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34458
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ19/οικ.3671/Φ.ΔΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-34460
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) επί του ορισμού «Κύριος του Έργου» για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ).
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 133160 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34455
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34455
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english