Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
286. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόσθεμων οφειλών.
 
287. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 26063  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-33708
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A' 50).
 
288. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 33773
Πρωτόκολλο: 1200  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33773
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης - Πληροφοριακό στοιχείο η μη καταχώρησή της, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα.
 
289. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./67/430334  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33693
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
 
290. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2019 Αριθμός: Ε2054
Πρωτόκολλο: Ε.2054  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
 
291. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1125Β
Πρωτόκολλο: Α. 1107  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1125Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33697
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018.
 
292. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1859  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33686
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 - Προσθήκη νέων άρθρων.
 
293. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1106Β
Πρωτόκολλο: Α. 1109  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1106Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33691
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων.
 
294. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 24560  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-33701
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33701
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή στοιχείων Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (KPI).
 
295. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 3/4/2019 Αριθμός: 445
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΑΡΠΑΓ-445
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34287
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμβαση είναι και η εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη συγκεκριμένου οικοδομικού έργου από μηχανικό - Πότε είναι καταβλητέα η αμοιβή του μηχανικού - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση έργου.
 
296. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1098Β
Πρωτόκολλο: Α. 1115  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1098Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
297. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2019 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./121/417761  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33682
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019.
 
298. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ52Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4605/2016  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ52Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33678
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
 
299. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1047Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1047Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.
 
300. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2019 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Σ81/6/390249  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33671
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english