Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
316. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.902/Δ16.20  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33614
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α' 200).
 
317. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.948/Δ16.29  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33615
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α'200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ,που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων.
 
318. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ48Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4603/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΠΟ-ΦΕΚ48Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
 
319. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33627
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016.
 
320. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2019 Αριθμός: Ε2042
Πρωτόκολλο: Ε.2042  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης).
 
321. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2019 Αριθμός: Ε2043
Πρωτόκολλο: Ε.2043  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
 
322. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ44Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4601/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ44Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.
 
323. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ45Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4602/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ45Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33610
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
 
324. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ807Β
Πρωτόκολλο: Α. 1077  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ807Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 
325. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ803Β
Πρωτόκολλο: 30/004/000/539  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ803Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου.
 
326. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33590
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών.
 
327. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ Θ 551  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33806
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33806
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η επιβολή προστίμων του άρθρου 54 του ΚΦΔ σε περιπτώσεις μη υποβολής εκπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς υποβολής δηλώσεων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι ως διοικητικές κυρώσεις που αποσκοπούν στον εξαναγκασμό του υπόχρεου προς συμμόρφωση προς τις φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις του η επιβολή τους δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ζημίας στο Δημόσιο και συνεπώς δεν έχουν αποκαταστατικό χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις θανάτου του υπόχρεου παραβάτη παύει ο σκοπός για την επιβολή προστίμου επί τυπικής διαδικαστικής παράβασης.
 
328. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ553  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης_ Δεν επιβάλλεται πρόστιμο επί εκπρόθεσμης δήλωσης που υποβάλλεται για την ορθή αναγραφή ορόφου στο έντυπο Ε2 _4644477.
 
329. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ790Β
Πρωτόκολλο: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ 2442/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ790Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
 
330. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 530  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή Ε2 από συνιδιοκτήτες από τότε που ισχύει η ΠΟΛ του 2018.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english