Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
346. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/2/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10141/44090/1189(2018)  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33544
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών.
 
347. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ487Β
Πρωτόκολλο: Α. 1057  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
348. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.7613/395  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33530
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
349. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ456Β
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1474/Α321  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ456Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
350. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ408Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ408Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33526
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής.
 
351. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ353Β
Πρωτόκολλο: Α. 1041  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ353Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
352. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/2/2019 Αριθμός: Ε2026
Πρωτόκολλο: Ε.2026  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33513
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018.
 
353. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Τεχνική Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 7/2/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 789  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33511
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.
 
354. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ314Β
Πρωτόκολλο: οικ.5387/81  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ314Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33499
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 
355. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2019 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33505
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α'5).
 
356. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2019 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./108/156120  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33490
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ.
 
357. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Γ΄/οικ.4624/106  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33483
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33483
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
 
358. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2019 Αριθμός: Ε2022
Πρωτόκολλο: Ε.2022  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών.
 
359. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ233Β
Πρωτόκολλο: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ233Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33484
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων κατά το έτος 2019.
 
360. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ234Β
Πρωτόκολλο: οικ. 4595/Δ1.1613  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ234Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english