Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4632Β
Πρωτόκολλο: 132334 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4632Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34455Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 στη νήσο Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ206Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4649/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ206Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.
 
33. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ204Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4647/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΥΓ-ΦΕΚ204Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΦΒ1Α/70678/764  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-34461
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων.
 
35. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4634Β
Πρωτόκολλο: 123257  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4634Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34453
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.
 
37. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2019 Αριθμός: 51
Πρωτόκολλο: Σ34/2/1498365  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-51
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και παροχή οδηγιών.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4607Β
Πρωτόκολλο: Δ22/4193  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4607Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ201Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4646/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ201Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.
 
40. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 43/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.
 
41. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ199Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 42/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ199Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».
 
42. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6554  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34440
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4512Β
Πρωτόκολλο: Α. 1439  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4512Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α.
 
44. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ193Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4643/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ193Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
 
45. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.56005/1327  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34388
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173 - ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ) (αναφορικά με την υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english