Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
46. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4290Β
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ.53026/4585  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4290Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
 
47. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4293Β
Πρωτόκολλο: 54286/Δ1.17642  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4293Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.
 
48. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4278Β
Πρωτόκολλο: 114233  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4278Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β’ 3346).
 
49. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./364/1405879  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση του αριθ.Δ.ΑΣΦ/362/1401448/ 22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8).
 
50. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./362/1401448  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34352
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).(Ανάκληση με το Δ.ΑΣΦ./364/1405879/2019 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ)
 
51. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 132052 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΨΠ-34353
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών».
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 20/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2284  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34561
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34561
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η έκπτωση του φόρου εισροών παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4182Β
Πρωτόκολλο: 1419  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4182Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.
 
54. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/49285/1309  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34371
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής.
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/68729/Φ.ΕΓΚ.  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την χρήση του «Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 10/2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
 
56. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ180Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4637/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ180Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.
 
57. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-34344
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
58. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΔΑ/οικ.39129  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-34330
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή δικαιώματος υπογραφής στους Γενικούς/ Υπηρεσιακούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Υπηρεσιών των Υπουργείων
 
59. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4059Β
Πρωτόκολλο: 122220 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΠ-ΦΕΚ4059Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου.
 
60. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 51524/1262  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34311
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34311
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. (Σε αντικατάσταση προηγούμενης Υ.Α. με τον ίδιο Αριθμό Πρωτοκόλλου)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english