Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1225
Πρωτόκολλο: 1090560/5361/674/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1225
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 685/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαίωμα ή μη έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί σε πλαστό στοιχείο, από το λήπτη του στοιχείου αυτού. Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. ως λήπτης πλαστού στοιχείου, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης για τον αναγραφόμενο στο στοιχείο αυτό Φ.Π.Α. και τούτο πρέπει να απορρίπτεται ως μη νόμιμο.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/9/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1222
Πρωτόκολλο: 1089762/715/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου.
 
63. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ14/46756  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11733
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11733
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, θα ικανοποιούν από 1.1.2002 τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1220
Πρωτόκολλο: 1059774/456/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1220
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο: 1089281/708/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 464/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11772
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης (ΝΣΚ 464/2001) για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 2523/1997. Σε περιπτώσεις επαναλήψεως διαδικασίας, λόγω ακυρώσεως της αρχικής απόφασης επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια για τυπικούς λόγους και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο φορολογούμενος δεν ακολούθησε την διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/9/2001 Αριθμός: ΦΕΚ1209Β
Πρωτόκολλο: 2/51557/0026  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1209Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί καθορισμού του επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 
67. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 13/9/2001 Αριθμός: 78
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2001/78/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΕΕ-78
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων III και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων XII έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ.
 
68. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/9/2001 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/46/Φ.Ν 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11675
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋπολογισμοί Δημοπρατούμενων Δημοσίων Εργων.
 
69. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 3/9/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 550
Πρωτόκολλο: 550/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 550
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12490
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: σε διαγωνισμό για την κατασκευή δημόσιου έργου του οποίου η ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε για τις 17/9/2001, με απόφαση η οποία εκδόθηκε στις 6/8/2001 και η αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση έγινε στις 7/8/2001 και η δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έγινε μετά τις 10/8/2001, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001) ή οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2001 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/662  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: ΦΕΚ 1013Β'/2.8.2001 (Υπ. Απόφαση αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/611)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11674
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης "Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, το έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Εργου".
 
71. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/8/2001 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/45/ΦΝ430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11655
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 2940/2001 "Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 180/6.8.2001/τ. Α').
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/8/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1210
Πρωτόκολλο: 1080774/1354/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1210
Συνημμένα: Σχέδιο εντύπου βεβαίωσης αποδοχών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε δραχμές για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2001.
 
73. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 28/8/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 549
Πρωτόκολλο: 549/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΠΟ-ΝΣΚ 549
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11917
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν υποχρεούται η υπηρεσία να παράσχει και σε ποια χρονική στιγμή, σε σχέση με την εξέλιξη των διαδικασιών των διαγωνισμών, αντίγραφα των ζητούμενων υπευθύνων δηλώσεων με το ανεκτέλεστο των εργολαβιών που περιέχονται στους φακέλους νομιμοποίησης και τυπικών δικαιολογητικών των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς, οι διαδικασίες των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/8/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: 1079501/373/0013  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11685
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2002 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
75. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 6/8/2001 Αριθμός: ΦΕΚ180Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2940/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ180Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english