Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4061Β
Πρωτόκολλο: Α. 1413  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4061Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που δια- πιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού).
 
62. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5807  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34316
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για έκδοση ν. 4635/2019 «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2019 Αριθμός: Ε2188
Πρωτόκολλο: Ε.2188  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016.
 
64. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ169Α
Πρωτόκολλο: N. 4636/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ169Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34289
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.
 
65. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5711  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34281
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
 
66. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/10/2019 Αριθμός: 49
Πρωτόκολλο: Σ50/41/1289961  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-49
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34272
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).
 
67. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ167Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4635/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ167Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2935  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34396
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34396
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών.
 
69. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3944Β
Πρωτόκολλο: 47711/Δ1.15631  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3944Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34266
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.
 
70. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ. 535/1262030  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34263
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34263
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.
 
71. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/95381/525  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-34253
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Κοινής Ομάδας Εργασίας προώθησης του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling) και σχετική ανάληψη δράσεων.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2876  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34397
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34397
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων μέσω αναγωγής των αγορών των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών σε πωλήσεις.
 
73. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΦΒ1-Α/62651/634  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-34237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του ν.4439/2016 (Α ́ 222).
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Δ 1143392 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34243
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών.
 
75. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ159Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4632/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ159Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english