Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
76. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3793Β
Πρωτόκολλο: 101023  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3793Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
 
77. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 45417/Δ1.15042  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: Ε2183
Πρωτόκολλο: Ε.2183  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”).
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: Ε2182
Πρωτόκολλο: Ε.2182  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: Ε2181
Πρωτόκολλο: Ε.2181  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.
 
81. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3751Β
Πρωτόκολλο: 44568/Δ1.14795  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3751Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 
82. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/42677/1125  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34207
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2784  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34323
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% και για αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 109336 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών.
 
85. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 
86. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 1880, 1888  
 Αρχείο .pdf: 2019ΣτΕ-34254
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ- εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2019 Αριθμός: Ε2178
Πρωτόκολλο: Ε2178  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α΄ 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
 
88. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 1/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ146Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 30/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ146Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.
 
89. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 80320/42862/Δ18.2718  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34189
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ.
 
90. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 43400/3824  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english