Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3149Β
Πρωτόκολλο: Α. 1290  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3149Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/2019 Αριθμός: Ε2156
Πρωτόκολλο: Ε.2156  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 
123. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/8/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/9096/227  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85).
 
124. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/8/2019 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/58571/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.
 
125. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ133Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4622/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ133Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
 
126. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2019 Αριθμός: 42
Πρωτόκολλο: 945708  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-42
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετονομασία Υπουργείου - Αλλαγή σφραγίδων και λογότυπου του Ε.Φ.Κ.Α.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2019 Αριθμός: Ε2152
Πρωτόκολλο: Ε.2152  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2152
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2019 Αριθμός: Ε2150
Πρωτόκολλο: Ε.2150  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2019 Αριθμός: Ε2151
Πρωτόκολλο: Ε.2151  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος.
 
130. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3081Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ128Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4621/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ128Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 και άλλες διατάξεις.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3085Β
Πρωτόκολλο: Α. 1293  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3085Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3057Β
Πρωτόκολλο: Α. 1302  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3057Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 26/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2395  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34088
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός φόρου καταβληθέντος στην αλλοδαπή με αναλογούντα φόρο εισφοράς αλληλεγγύης στην ημεδαπή.
 
135. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πληρωμή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english