Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 946Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28899
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 917Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28901
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015).
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1109  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28902
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1106  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28876
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015).
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 844Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφής.
 
141. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/5/2015 Αριθμός: ΦΕΚ47Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4325/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ47Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1102  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/5/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28863
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 843Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.
 
145. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/5/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ36/02/119  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-28823
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
 
146. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/5/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ φ.15/οικ.13033  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΣΩΤ-28814
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) - Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1099  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1100  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/5/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28826
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1096  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28803
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english