Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
151. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 18490/301/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28784
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1088  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
153. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1098  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28797
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει.
 
154. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2015 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Γ36/02/112  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015.
 
155. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/4/2015 Αριθμός: ΦΕΚ44Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4324/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΠ-ΦΕΚ44Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.
 
156. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1097  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.
 
157. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/4/2015 Αριθμός: ΦΕΚ43Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4323/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ43Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28746Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41).
 
158. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1778  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-28800
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1093  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.
 
160. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2015 Αριθμός: ΦΕΚ664Β
Πρωτόκολλο: 67/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ664Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.
 
161. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 20/4/2015 Αριθμός: ΦΕΚ41Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ41Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
162. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 123605/935  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΚΑ-28811
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ΠΔ 437/1981.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 780Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1086  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές.
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 622Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english