Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
151. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/11/2022 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: 514737  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ' εφαρμογή του Ν.4892/2022.
 
152. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/11/2022 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: 514214  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38663
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, και απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
 
153. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5628Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5628Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38672
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/ 20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).
 
154. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5623Β
Πρωτόκολλο: 102080  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5623Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
 
155. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5621Β
Πρωτόκολλο: 99447  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5621Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38664
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
 
156. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5635Β
Πρωτόκολλο: Α.1153  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5635Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38665
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013» (Β' 19/2014 και Β'113/2014).
 
157. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5584Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/107482/1848  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5584Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38666
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών για τον έλεγχο επικίνδυνων αποβλήτων με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς αυτών.
 
158. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113119/7513  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38686
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5603Β
Πρωτόκολλο: Α.1151  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5603Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY”.
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5564Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/110736/3100  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5564Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).
 
161. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5565Β
Πρωτόκολλο: Δ11/334219  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ5565Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
 
162. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5581Β
Πρωτόκολλο: Α.1150  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5581Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38654
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α., φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου, λοιπών εμμέσων φόρων, εισφορών και τελών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου, λόγω της θεομηνίας της 15ης Οκτωβρίου 2022.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5578Β
Πρωτόκολλο: Α. 1149  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5578Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38653
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β΄1475), ως προς την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης.
 
164. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 103399  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38641
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38641
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022).
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5561Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1108657 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5561Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38657
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english