Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
166. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ. 10060/14167/4137  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28724
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28724
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α..
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 77Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β'373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
 
168. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ36/02/87  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-28728
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28728
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες - Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ - Ρύθμιση οφειλών μέσω διαδικτύου.
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 628Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28736
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015).
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1082  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS).
 
171. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1078  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 
172. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/4/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/45  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-28696
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1074  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28729
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.
 
174. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2015 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28733
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015-20/3/2016.
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1071  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1073  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1072  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28692
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 
178. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/3/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28657
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28657
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1076  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28703
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. 4172/2013).
 
180. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2015 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Γ36/02/70  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english