Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
166. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ115Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 29.06.2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ115Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
 
167. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/287977  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32777
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.
 
168. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 21/6/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 129
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβεβαιώνεται η γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 80/2018 του Α τμήματος του ΝΣΚ αναφορικά με το ότι α) η κράτηση ΕΜΠ έχει καταργηθεί β) η κατάργηση είναι ανεξάρτητη του χρόνου σύναψης σύμβασης καθώς ο Νόμος δεν κάνει διάκριση (ομόφωνα).
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2319Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62).
 
171. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2318Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34124/2768  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2318Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄ 4640).
 
172. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΠ/Φ.Α/Φ/4.2/οικ.175616/1918 (ΦΕΚ 2304Β)  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32712
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων.
 
173. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2018 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: 771276  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32711
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές.
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/47972/0026  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33701Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33701Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 
175. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2280Β
Πρωτόκολλο: οικ.33379/2703  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ105Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4549/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ105Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις.
 
177. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 32921/2175  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32696
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990.
 
178. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ104Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4548/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ104Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 63577  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32840
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών»».
 
180. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2192Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english