Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
181. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 11798/596  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28645
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28645
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015.
 
182. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).
 
183. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 23/3/2015 Αριθμός: ΦΕΚ34Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 28/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ34Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28682
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/3/2015 Αριθμός: ΦΕΚ32Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4321/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ32Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
 
185. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 479Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)» .
 
186. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28665
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.
 
187. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 19/3/2015 Αριθμός: ΦΕΚ29Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4320/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ29Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.
 
188. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28625
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015).
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28661
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013.
 
190. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 373Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
 
191. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1059  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1066  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει.
 
193. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/3/2015 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/ΟΙΚ.17922/Φ.Ν.463.2  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».
 
194. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2015 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015.
 
195. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/3/2015 Αριθμός: ΦΕΚ309Β
Πρωτόκολλο: Υ103, Υ104  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ309Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Ζ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου-Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english