Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
196. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/3/2015 Αριθμός: ΥΟΔΔ86
Πρωτόκολλο: 14398  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΥΓ-ΥΟΔΔ86
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28561
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.» (ΥΟΔΔ 10/2015).
 
197. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
 
198. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ297Β
Πρωτόκολλο: οικ.7896/2344  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ297Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28555
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015.
 
199. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2015 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Ε41/40  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28565
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
200. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ299Β
Πρωτόκολλο: Υ95, Υ96, Υ97, Υ98, Υ99, Υ100, Υ101  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ299Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 376Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
202. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ297Β
Πρωτόκολλο: 1509/Υ1  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ297Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή του Νικολάου
 
203. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/2/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 21026  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28564
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 
204. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ285Β
Πρωτόκολλο: Υ92  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ285Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Γ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα
 
205. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ253Β
Πρωτόκολλο: Υ58, Υ56  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ253Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Ε
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου και Θεανώ Φωτίου.
 
206. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Υ57 , Υ59  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-28523
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Ολγα-Νάντια Βαλαβάνη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα.
 
207. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 18/2/2015 Αριθμός: 117
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΣτΕ-117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28668
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόρριψη αίτησης ακύρωσης που υπέβαλε το ΤΕΕ κατά της αρ. 193/ 23.8.2012 απόφασης του ΔΣ ΕΤΑΑ για αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές Μηχανικών.
 
208. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2015 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ.Μ./ΟΙΚ/4642  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28558
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων.
 
209. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/2/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/2912/72  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28507
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85).
 
210. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 17/2/2015 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: 749  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28557
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (Απόφαση 21/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english