Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
196. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5290Β
Πρωτόκολλο: 96618  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5290Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38586
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226).
 
197. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.Ε.Ε.Β 1102269  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38614
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α' 190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».
 
198. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5250Β
Πρωτόκολλο: 39741 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΠ-ΦΕΚ5250Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
 
199. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2022 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: 469954  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38582
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
 
200. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5241Β
Πρωτόκολλο: Α.1134  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5241Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38573
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19).
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5244Β
Πρωτόκολλο: 313447  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5244Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38579
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προγράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων.
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5226Β
Πρωτόκολλο: 93651  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5226Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β' 5347).
 
203. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ190Α
Πρωτόκολλο: ν. 4978  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ190Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 
204. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/10/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5224Β
Πρωτόκολλο: 312391  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ5224Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2022-2023.
 
205. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 95213  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38563
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
 
206. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α1841  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΠΠΡ-38564
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων.
 
207. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 95207  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38562
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38562
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών.
 
208. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/92291  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38560
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38578
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022).
 
210. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/10/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5442  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38554
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english