Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1047  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.
 
212. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1045  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1044  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1046  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
 
215. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ212Β
Πρωτόκολλο: Υ26  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ212Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802Δ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη.
 
216. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/2/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772  
 Αρχείο .pdf: 2015ΟΑΕΕ-28462
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014.
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/2/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ Β1 1018278 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28447
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
 
218. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2015 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/7/201813  
 Αρχείο .pdf: 2015ΟΑΕΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28429
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992.
 
219. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2015 Αριθμός: ΦΕΚ209Β
Πρωτόκολλο: Υ10, Υ11  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ209Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28802ΣΤ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των Υπουργών Επικρατείας - Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
 
220. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1037  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 206Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.
 
222. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ239Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1038  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ239Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28492
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων».
 
223. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/1/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.3631/87  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.
 
224. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 27/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ21Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 25/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ21Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
 
225. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ204Β
Πρωτόκολλο: Υ6/Υ5  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ204Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων - Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english