Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
226. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32445
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017.
 
227. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 4/4/2018 Αριθμός: 166
Πρωτόκολλο: 14936  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΛΣΥΝ-166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κωλύεται η υπογραφή σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου - Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών Βαθών) Διαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιμένα Μεσολογγίου"» λόγω της μη νόμιμης εισαγωγής επιπλέον όρου στη διακήρυξη χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ.
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1324Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
229. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ59Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4530/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ59Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
230. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./357/455828  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32394
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
231. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2018 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ11/οικ.82  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, µμελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.).
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1167Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».
 
233. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ/οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32378
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011.
 
234. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32377
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.
 
235. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ56Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4529/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ56Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος
 
237. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1137Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
238. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1001Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.171872  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1001Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017.
 
239. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32351
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ.
 
240. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2018 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ'/οικ.21906/Φ.Ν.439.6, ΔΝΣβ/οικ.21613/ΦΝ439.6  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english