Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
271. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4605Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/79561/1001  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4605Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) της ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης».
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4603Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 70  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4603Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/ 2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
 
273. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4604Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4604Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38448
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
274. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4855  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38444
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τέταρτη (4η) Τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
275. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13765  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-38443
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.
 
276. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 391505  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38438
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).
 
277. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 30/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΠΔ 60  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-38441
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του π.δ. 230/2007«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» (Α’ 264).
 
278. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4586Β
Πρωτόκολλο: 79305  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4586Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.)..
 
279. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 30/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ160Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 61  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ160Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38441Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης προστίμου του άρθρου 15 του ν. 4278/2014 (Α' 157).
 
280. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4533Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1070687 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4533Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Τμήματος στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Α1’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08- 2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4560Β
Πρωτόκολλο: 120575 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4560Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
282. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4529Β
Πρωτόκολλο: 78561  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4529Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4530Β
Πρωτόκολλο: 78564  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4530Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.
 
284. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/8/2022 Αριθμός: Ε2065
Πρωτόκολλο: Ε.2065  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/8/2022 Αριθμός: Ε2064
Πρωτόκολλο: Ε.2064  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38432
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 (Α'251).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english