Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
16. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2706Β
Πρωτόκολλο: Οικ. 51373/4684  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2706Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29609Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
 
17. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: 2342
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015/2342  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΕ-2342
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29639Γ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
18. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: 2340
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015/2340  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΕ-2340
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29639Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
19. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: 2341
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015/2341  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΕ-2341
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29639Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
20. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ174Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 49/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ174Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29609Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.
 
21. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 11/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ172Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 48/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ172Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29578
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2640Β
Πρωτόκολλο: 122711/1231  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2640Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29556
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.
 
23. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/12/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/136  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29545
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
24. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ164Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4351/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΑΓΑΝ-ΦΕΚ164Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29542
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1257
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2588Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1257
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
 
26. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/11/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2579Β
Πρωτόκολλο: ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ2579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29529
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1258
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2589B  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1258
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1256
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2601Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1256
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29534
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/11/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2578Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ 70989/ΦΝ.439.4 (ΦΕΚ2578Β)  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2578Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29621Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/11/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1252
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1252
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english