Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
286. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 23/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γνώμη Γ13/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-38453
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών με θέμα: «Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.
 
287. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4455Β
Πρωτόκολλο: 118483 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4455Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950)
 
288. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4415Β
Πρωτόκολλο: 117414  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4415Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38419
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 20ής Μαΐου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
289. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 81243  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38417
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου τεύχους παροχής διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)», που προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ. 74083/ΕΥΣΣΑ 422/21.07.2022 απόφαση.
 
290. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4375Β
Πρωτόκολλο: Α.1113  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4375Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).
 
291. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 118082 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38420
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022.
 
292. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4353Β
Πρωτόκολλο: Α.1111  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4353Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098).
 
293. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4359Β
Πρωτόκολλο: 73066  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4359Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.
 
294. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4334Β
Πρωτόκολλο: Α.1110  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4334Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38410
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
 
295. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4352Β
Πρωτόκολλο: Α.1112  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4352Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579).
 
296. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/8/2022 Αριθμός: Ε2060
Πρωτόκολλο: Ε.2060  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65).
 
297. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4332Β
Πρωτόκολλο: 254809/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4332Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
 
298. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 12/8/2022 Αριθμός: 1388
Πρωτόκολλο: 1388  
 Αρχείο .pdf: 2022ΑΡΠΑΓ-1388
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38922
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια υπέρ του χαρακτηρισμού της απασχόλησης ως σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής του απασχολουμένου, η ασφάλιση αυτού στο ΙΚΑ, η χορήγηση σε αυτόν βεβαιώσεων μισθωτών υπηρεσιών, η μη ασφάλισή του σε Ταμείο Ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών.
 
299. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4324Β
Πρωτόκολλο: 114783 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4324Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β' 5950).
 
300. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4267Β
Πρωτόκολλο: 75103  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4267Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, λόγω φυσικών καταστροφών, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english