Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
301. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4282Β
Πρωτόκολλο: 114268 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4282Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).
 
302. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4246Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81331/3661  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4246Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.ΥΑ. και Μηχανισμού Διασφάλισής του.
 
303. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4247Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81329/3660  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4247Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38402
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού, επιμερισμού και τιμολόγησης χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.ΥΛ. στόχων ΕΣ.Ε.Κ., του Υπολογαριασμού νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε, Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και σχετικών διατάξεων εφαρμογής.
 
304. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4221Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4221Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.
 
305. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 114783 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38416
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β΄5950).
 
306. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4263Β
Πρωτόκολλο: 78609  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4263Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές.
 
307. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4213Β
Πρωτόκολλο: 113046 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4213Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38397
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
308. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4214Β
Πρωτόκολλο: 79778  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4214Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση της υπ' αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».
 
309. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4212Β
Πρωτόκολλο: 113375 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4212Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38398
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό, κατά το αντικειμενικό σύστημα, της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
 
310. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4185Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/78010/2723  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4185Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, κατά την έννοια και για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
 
311. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4207Β
Πρωτόκολλο: Α. 1103  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4207Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38399
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).
 
312. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81818/2774  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΠΠΡ-38392
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38392
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση καθαρισμών στις κοίτες (ορεινές και πεδινές) χειμάρρων.
 
313. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο. ΔΕΑΥ 1071691 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38413
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 
314. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 363615  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38391
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Ηρακλείου και β) Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
315. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4136Β
Πρωτόκολλο: 111548 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4136Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english