Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
316. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/8/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4133Β
Πρωτόκολλο: 73160  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4133Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α..
 
317. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 362126  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38387
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2022 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
318. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/8/2022 Αριθμός: ΥΟΔΔ674
Πρωτόκολλο: 76441  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΥΟΔΔ674
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38422
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
319. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/8/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38382
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022.
 
320. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ150Α
Πρωτόκολλο: ν. 4964  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ150Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
 
321. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4088Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4088Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
322. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4092Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 60  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4092Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β' 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β' 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β' 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β' 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β' 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β' 804), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β' 1689) κοινών αποφάσεων απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
 
323. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2022 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: 355849  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 
324. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4005Β
Πρωτόκολλο: Δ.16/Φ.80000/70120  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4005Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α' 160) και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ».
 
325. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2022 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: 355820  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση.
 
326. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4062Β
Πρωτόκολλο: 32661 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4062Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α' 167).
 
327. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3994Β
Πρωτόκολλο: 108361 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3994Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
328. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3981Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3981Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β' κύκλος».
 
329. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3987Β
Πρωτόκολλο: 108140 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3987Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
330. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 354399  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38360
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38360
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english