Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
346. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3879Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 55  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3879Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047).
 
347. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3804Β
Πρωτόκολλο: 100784 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3804Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/ 19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443).
 
348. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3880Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 54  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3880Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471).
 
349. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/76442/2679  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38339Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38339Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 117 του ν. 4495/2017 (Α ́ 167), όπως ισχύε
 
350. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3807Β
Πρωτόκολλο: 100442 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3807Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
351. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1065801 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38336
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45, 49, 50, 62 (παρ. 1), 80, 81, 82 και 91 του ν. 4954/2022 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», Α' 136/9.7.2022).
 
352. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3806Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3806Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων «ΙΑ' -Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ' - Υπηρεσίας myAADEIive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής, καθώς και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ.
 
353. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/7/2022 Αριθμός: Ε2054
Πρωτόκολλο: Ε.2054  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α.1257/20.12.2021 (Β’ 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
354. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ́/67881  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38322
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38322
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
355. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3793Β
Πρωτόκολλο: Α.1097  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3793Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.
 
356. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3753Β
Πρωτόκολλο: 34921  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3753Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτιρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.
 
357. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3740Β
Πρωτόκολλο: 101249 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3740Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38313
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
 
358. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2022 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 346158  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών.
 
359. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2022 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 336914/Σ.474  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α' 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού.
 
360. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ139Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4955  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ139Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english