Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
361. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3734Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.41628  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3734Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38308
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 3367).
 
362. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3733Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3733Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών.
 
363. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΕΦ Α 1063211 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38312
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38312
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του ν. 4949/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις», (Α' 126/30.6.2022).
 
364. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 13/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ138Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 19 της 12.7.2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ138Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) 2022-2025.
 
365. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3657Β
Πρωτόκολλο: 206262/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3657Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38301
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 1ης και 2ας Μαρτίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
366. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3636Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3636Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841).
 
367. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3647Β
Πρωτόκολλο: 68281  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3647Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.
 
368. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ136Α
Πρωτόκολλο: ν. 4954  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ136Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
369. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3604Β
Πρωτόκολλο: A. 1091  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3604Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38286
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).
 
370. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3532Β
Πρωτόκολλο: 210653  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3532Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.). Καθορισμός Φορέα Κατασκευής ή Εργοδότη και Προϊσταμένης Αρχής έργων του Π.Ε.Β.Ο.Α..
 
371. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3540Β
Πρωτόκολλο: Α. 1090  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3540Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και άλλες ρυθμίσεις.
 
372. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3555Β
Πρωτόκολλο: 60304  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3555Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
373. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3747  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-38281
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022 (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις — IPI).
 
374. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3521Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/57930/2029  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3521Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος.
 
375. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3523Β
Πρωτόκολλο: 29451 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3523Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτή, τις κατηγορίες πληροφοριών που θα παρέχονται, τις διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english