Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
421. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 56163  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 
422. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3275  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-38201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38201
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 38866/21.04.2022 Υπουργικής Απόφασης.
 
423. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3004Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3004Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.
 
424. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 60522  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α'71)).
 
425. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.34174  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΥΓ-38190
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
 
426. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2930Β
Πρωτόκολλο: 79708 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2930Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/ 25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις" ( Α' 207)» (Β' 2817).
 
427. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2898Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2898Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030.
 
428. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2877Β
Πρωτόκολλο: 21540 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΨΠ-ΦΕΚ2877Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).
 
429. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2867Β
Πρωτόκολλο: 76304 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2867Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38196
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
430. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2834Β
Πρωτόκολλο: Α.1072  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2834Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582).
 
431. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΛ Η 1050646 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 του Μέρους Α΄ «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επίδοσης εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης» του ν.4937/2022.
 
432. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2795Β
Πρωτόκολλο: οικ. 51245  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2795Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136).
 
433. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2798Β
Πρωτόκολλο: 3345  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2798Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38180
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
 
434. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2826Β
Πρωτόκολλο: 76714 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2826Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38176
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
435. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2818Β
Πρωτόκολλο: 73506 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2818Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38174Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english