Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6540Β
Πρωτόκολλο: 86535  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6540Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2022.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6608Β
Πρωτόκολλο: 188224 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6608Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38848
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
33. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6594Β
Πρωτόκολλο: 122067  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6594Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141580/24.12.2021 απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2020» (Β΄ 6271).
 
34. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ236Α
Πρωτόκολλο: ν. 5005/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ236Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38885Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: Ε2089
Πρωτόκολλο: Ε.2089  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους.
 
36. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6592Β
Πρωτόκολλο: ΦΓ8/71316  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΛΣΥΝ-ΦΕΚ6592Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38856
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.
 
37. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38843
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α' 129).
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2022 Αριθμός: Ε2090
Πρωτόκολλο: Ε2090  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9,10 και 77 του ν. 5000/2022–«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄226).
 
39. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6534Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135282/4707  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6534Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/ 09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β' 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/188030/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38838
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 
41. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 600943  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38835
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2022 (Γ' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6509Β
Πρωτόκολλο: 86533  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6509Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2022.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΕΦ Β 1137388 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38871
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38871
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», Α' 226/9.12.2022).
 
44. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 19/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ235Α
Πρωτόκολλο: Ν. 5004  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ235Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6460Β
Πρωτόκολλο: 185184 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6460Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english