Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
451. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2759Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55625/1962/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2759Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38167Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β' 603).
 
452. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2741Β
Πρωτόκολλο: 55415  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2741Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38161Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
 
453. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2735Β
Πρωτόκολλο: 166653  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2735Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38129Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
 
454. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2022 Αριθμός: Ε2047
Πρωτόκολλο: Ε.2047  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της Ε. 2057/2021 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ν.4172/2013 (Α΄167) στις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα
 
455. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο.ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38178
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α΄ 103) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις».
 
456. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ126Α
Πρωτόκολλο: ν. 4949  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ126Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
457. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2726Β
Πρωτόκολλο: 74340 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2726Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
458. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2683Β
Πρωτόκολλο: 20762 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2683Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
459. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2671Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/53355/1219  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2671Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη σύνταξη των μελετών καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) στις περιοχές εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, εκτός των ορίων των οικισμών των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 και των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους.
 
460. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2670Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 26  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2670Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).
 
461. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2674Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 25  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2674Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38152
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).
 
462. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2669Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 21  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2669Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38151
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).
 
463. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2676Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2676Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38150
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
 
464. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: 255067  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38148
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύγχρονες μορφές απασχόλησης - Εργασιακή σχέση μεταξύ: Α) εργοδότη και εργαζόμενου με τηλεργασία και Β) ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών.
 
465. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2668Β
Πρωτόκολλο: 49758  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2668Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Τροποποίηση της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β'3520).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english