Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
526. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2058Β
Πρωτόκολλο: ΓΓΑΔΔΤ 208/5827  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2058Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
 
527. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2063Β
Πρωτόκολλο: Α.1052  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2063Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
528. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2027Β
Πρωτόκολλο: 51371 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2027Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38031
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
 
529. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2030Β
Πρωτόκολλο: 38866  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2030Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
530. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 40143/2078  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38030
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 12α του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α ́149).
 
531. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2022 Αριθμός: ΥΟΔΔ349
Πρωτόκολλο: 125683  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΟΔΔ349
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37910Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
532. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ82Α
Πρωτόκολλο: ν. 4926  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ82Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.
 
533. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2022 Αριθμός: Ε2040
Πρωτόκολλο: Ε.2040  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2040
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021.
 
534. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/4/2022 Αριθμός: ΔΕΔ849
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ849  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ849
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ - φορολογικό έτος 2021. (Η καταβολή ΦΣΚ γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης).
 
535. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2022 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: 186197  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.
 
536. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1957Β
Πρωτόκολλο: 52178 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1957Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
537. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1927Β
Πρωτόκολλο: 52415 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1927Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38027
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
538. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/4/2022 Αριθμός: Α5185
Πρωτόκολλο: ΔΠρΑθ 5185/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΔΙΚ-Α5185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το υπόλοιπο και οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δικαιολογούν την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής.
 
539. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ75Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4921  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ75Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38020
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
 
540. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1882Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.22206  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1882Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english