Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
541. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1879Β
Πρωτόκολλο: 36170  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1879Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως προβλέπεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ.40331/ Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Β’ 3520), για το έτος 2022.
 
542. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 180302  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας.
 
543. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 178438  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2022 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
544. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 179549  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση έως 03/05/2022 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου.
 
545. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 14/4/2022 Αριθμός: ΔΕΔ1177
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1177  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή ΦΠΑ - Συνάρτηση του χρόνου με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας περιόδου του έτους.
 
546. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Ημερομηνία: 14/4/2022 Αριθμός: ΔΕΔ1183
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1183  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη έκπτωση εξόδων στη φορολογία εισοδήματος - Μη αναγνώριση αποσβέσεων λόγω μη προσκόμισης αρχείου ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (άρθρου 4 παρ.2 ν.4308/14) και καταχώρησης στο βιβλίο με ένα ποσό.
 
547. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2040  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-38003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
 
548. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1820Β
Πρωτόκολλο: 35432  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1820Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α' 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
 
549. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1819Β
Πρωτόκολλο: 35129  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1819Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
550. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 39231  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38026
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
 
551. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1806Β
Πρωτόκολλο: 36147  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1806Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39735Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021-2025.
 
552. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1762Β
Πρωτόκολλο: 91755/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1762Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ής Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
553. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1758Β
Πρωτόκολλο: 33566  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1758Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37996
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
 
554. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1757Β
Πρωτόκολλο: 48229 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1757Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37997
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
555. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1741Β
Πρωτόκολλο: 98676/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1741Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται α) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.28303/ Α321/04.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5458) και β) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6670/Α321/ 18.03.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1136), λόγω χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αντίστοιχα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english