Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
571. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1554Β
Πρωτόκολλο: 33396  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1554Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37960Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η Τροποποίηση Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757).
 
572. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2022 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 156169/Σ.233  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37968
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) των διατάξεων της υπ’ αρ. 44510 ΕΞ 2021/ 12-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1516) σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4217) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την έκταση της ευθύνης των συνδίκων/διαχειριστών αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων τα οποία έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
 
573. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1571Β
Πρωτόκολλο: 10119 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1571Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 13909/31-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).
 
574. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1547Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.18959  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1547Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.
 
575. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1546Β
Πρωτόκολλο: 31192  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1546Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ'αρ. οικ. 23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274).
 
576. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ68Α
Πρωτόκολλο: ν. 4918  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ68Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις.
 
577. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 151491  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37952
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι και 30/9/2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ..
 
578. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1538Β
Πρωτόκολλο: 43326 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1538Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/ 2020 (Α'148) » (Β'5825).
 
579. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1515Β
Πρωτόκολλο: Α. 1042  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1515Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α' 167)» (Β'1098).
 
580. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.42465 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-37947
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
581. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1516Β
Πρωτόκολλο: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.1026815 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1516Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β' 6294).
 
582. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: ΔΕΔ1007
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1007  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου για δάνεια χωρίς σύμβαση.
 
583. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1475Β
Πρωτόκολλο: Α.1038  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1475Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170).
 
584. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 157213  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37943
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37943
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.
 
585. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 93347 Εγκύκλιος 1/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-37940
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2022 του ΜΕΡΟΥΣ Α' «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν. 4663/2020 (Α' 30) //--// Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, ως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english