Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
586. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1469Β
Πρωτόκολλο: 31512  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1469Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37942
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β' 6054) υπουργικές αποφάσεις.
 
587. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/ Δ ́/29814  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37937
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37937
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και β) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
588. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ'/29802  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37941
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37941
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
589. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ65Α
Πρωτόκολλο: ν. 4916  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ65Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37935
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α' του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.
 
590. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/ Δ'/29783  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37938
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και β) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 
591. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 143500  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37933
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37933
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.
 
592. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1454Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1454Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.
 
593. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1390Β
Πρωτόκολλο: 27302  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37928
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης ’’Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου’’» (Β’ 5347).
 
594. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1423Β
Πρωτόκολλο: 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1423Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37927
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση και τροποποίηση α)της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β’1432/21, τροποποίηση και συμπλήρωση Β’2791/21) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και β) της υπό στοιχεία 6350/A325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432, συμπληρωματική και τροποποίηση Β’2094) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
595. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ63Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4915  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ63Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37925
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
596. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2022 Αριθμός: Ε2030
Πρωτόκολλο: Ε.2030  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37945
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.
 
597. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 135800  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37912
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α..
 
598. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2022 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ).
 
599. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2022 Αριθμός: Ε2027
Πρωτόκολλο: Ε.2027  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37918
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Α'167), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4873/2021 (Α'248).
 
600. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1628  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-37905
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση ν. 4903/2022 - Τροποποίηση ν. 4412/2016 και ν. 4782/2021- Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english