Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
601. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ61Α
Πρωτόκολλο: ν. 4914  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ61Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
 
602. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1313Β
Πρωτόκολλο: 34684 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1313Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.
 
603. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1279Β
Πρωτόκολλο: 72467/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1279Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 
604. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1293Β
Πρωτόκολλο: 9935 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΠ-ΦΕΚ1293Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37899
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
605. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1302Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.16506  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1302Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.
 
606. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/3/2022 Αριθμός: Ε2025
Πρωτόκολλο: Ε.2025  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021.
 
607. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ59Α
Πρωτόκολλο: Ν.4912  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ59Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37895
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 
608. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1202Β
Πρωτόκολλο: 31781 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1202Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37898
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338).
 
609. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1533  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-37887
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη ισχύος διατάξεων των άρθρων 127 και 345 παρ. 1 ν. 4412/2016 - κατάργηση ένστασης / Αλλαγή χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ.
 
610. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 125876/Σ.186  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37890
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
611. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/3/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1152Β
Πρωτόκολλο: 34463 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1152Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37882
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
612. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 125849/Σ.36858  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37891
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
613. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 125790/Σ.185  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37889
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37889
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές του Δήμου Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
614. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 125826/Σ.36851  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37888
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37888
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 
615. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/3/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 119907  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37877
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.09.2021, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english