Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
646. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ826Β
Πρωτόκολλο: 48859/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ826Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.12741/ Α321/197-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3264) στις περιπτώσεις πυρκαγιών που στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
 
647. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ841Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ841Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).
 
648. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ814Β
Πρωτόκολλο: 23874 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ814Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/ 16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).
 
649. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ813Β
Πρωτόκολλο: 24383 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ813Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
 
650. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ795Β
Πρωτόκολλο: 23068 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ795Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 
651. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2022 Αριθμός: Ε2017
Πρωτόκολλο: Ε.2017  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37831
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 ν. 4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (Α'14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α' 23).
 
652. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 22/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ28Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4892  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ28Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
653. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ776Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ776Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 
654. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ772Β
Πρωτόκολλο: 16054  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ772Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας».
 
655. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ773Β
Πρωτόκολλο: 22734 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ773Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/ 23.6.2021 (Β' 2668) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α' 48)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 96039 ΕΞ 2021/2021 (Β' 3578).
 
656. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ703Β
Πρωτόκολλο: 38731/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ703Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37805
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
657. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ766Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
 
658. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ752Β
Πρωτόκολλο: 21702 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ752Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37804Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
659. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 21718 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-37804Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37804Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
 
660. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ765Β
Πρωτόκολλο: Α.1025/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ765Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37803
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english