Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
691. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο. ΔΕΑΥ 1008975 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-37775
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, του έκτου, του όγδοου και του ενδέκατου άρθρου της από 28/1/2022 Π.Ν.Π. (Α΄14/29-1-2022).
 
692. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ428Β
Πρωτόκολλο: Α.1013  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ428Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37745
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166).
 
693. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ16Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4887  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ16Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.
 
694. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ354Β
Πρωτόκολλο: 13088 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ354Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37735
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
695. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ399Β
Πρωτόκολλο: 13079 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37753
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022.
 
696. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 48965  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37737
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος του μέτρου της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.
 
697. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ388Β
Πρωτόκολλο: 13925 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ388Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 
698. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ390Β
Πρωτόκολλο: 9332  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37740Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β'3520).
 
699. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ390Β
Πρωτόκολλο: 9407  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α'177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022
 
700. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ386Β
Πρωτόκολλο: 3130 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ386Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη.
 
701. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2022 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: 46244  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37734
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων.
 
702. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2022 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: 43589/Σ78  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37730
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 67 του ν. 4821/2021.
 
703. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ346Β
Πρωτόκολλο: Α.1014  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ346Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 208).
 
704. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 557  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-37728
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37728
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση ν. 4876/2021 - Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19.
 
705. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 100  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37725
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english