Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
721. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ281Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 7  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ281Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37714Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689).
 
722. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ208Β
Πρωτόκολλο: Α.1011  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ208Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
723. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ189Β
Πρωτόκολλο: 14914  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ189Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37695
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κήρυξη κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου 2022.
 
724. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ187Β
Πρωτόκολλο: 14911  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ187Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37697
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 25η Ιανουαρίου 2022.
 
725. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ12Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4886  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ12Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 39592011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.
 
726. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ155Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ155Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37692
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
 
727. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 21/1/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 306  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-37691
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37691
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την έκδοση έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Δυναμικά συστήματα αγορών Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης».
 
728. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ771Β
Πρωτόκολλο: 19033 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ771Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ2021/ 18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β' 2375).
 
729. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2022 Αριθμός: Ε2008
Πρωτόκολλο: Ε.2008  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων.
 
730. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2022 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: 17587  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
 
731. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/1/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 25203  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-37683
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ. Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents - PDs).
 
732. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2022 Αριθμός: Ε2006
Πρωτόκολλο: Ε.2006  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37682
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α' 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων.
 
733. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ76Β
Πρωτόκολλο: 4041 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ76Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των διαδικασιών, του περιεχομένου της αίτησης, των προϋποθέσεων και των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του ν. 4738/2020 (Α’ 207).
 
734. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2022 Αριθμός: ΦΕΚ87Β
Πρωτόκολλο: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./21827/Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ87Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37680
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 11ης Ιανουαρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 
735. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-37678
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37678
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» - Σύμβουλος Ακεραιότητας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english