Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
61. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2008 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/82/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιίας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: 1075809/11062/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19362
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: 1075001/1342/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: 1024316/10321/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19360
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου. [Αποσύνδεση χρόνου κτήσης εισοδημάτων υπεργολάβων έργων Δημοσίου (Χρόνος παράδοσης εργασιών στον εργολάβο) από το χρόνο κτήσης εισοδημάτων εργολάβων έργων Δημοσίου (Χρόνος πιστοποίησης εργασιών)].
 
65. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2008 Αριθμός: ΚΤΧ2008
Πρωτόκολλο: Δ14/92330/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΚΤΧ2008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19750
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος ΚΤΧ 2008. (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008)
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: 1017065/10266/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση ΑΕ που έχει διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας χωρίς να περατωθεί η εκκαθάριση της.
 
67. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/6/2008 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/15850  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-19292
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19292
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων και Έκθεσης Δραστηριότητας έτους 2007.
 
68. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2008 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/76/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19308
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: 1067050/1230/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Xρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου.
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/6/2008 Αριθμός: ΦΕΚ116Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3669/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ116Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19564Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: 1064457/32  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων στο σύστημα του Κτηματολογίου.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: 1064740/3834/777/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: 1063877/3833/514/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 421/2007 του Ν.Σ.Κ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αρ. 421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ. κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων».
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: 1062225/716/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008.
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1029391/478/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 76/2008 του Ν.Σ.Κ..
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 76/2008 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ. (Αφορά τη μεταβίβαση στεγαστικού δανείου από τον αρχικό δανειστή προς άλλο).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english