Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1199
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4870Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33150
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
62. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 56742/552/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
63. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/10/2018 Αριθμός: 47
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/913/1272279  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-47
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33138
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1202
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1202
Συνημμένα: Άρθρο 36 ν. 4569/2018
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚΑ΄179/ 11.10.2018).
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1201
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4869Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33156
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018).
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1198
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4890Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
67. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4783Β
Πρωτόκολλο: οικ. 54891/Δ1.18905  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4783Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1194
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4782Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 
69. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 24/10/2018 Αριθμός: 124
Πρωτόκολλο: C-124/17  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΕ-124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33266Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2014/24/ΕΕ – Άρθρο 57 – Οδηγία 2014/25/ΕΕ – Άρθρο 80 – Σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Διαδικασία – Λόγοι αποκλεισμού – Μέγιστη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού – Υποχρέωση του οικονομικού φορέα να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33224
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο οφείλεται μόνο κατά την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς.
 
71. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4716Β
Πρωτόκολλο: ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179746  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4716Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1193
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1193
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
73. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4566Β
Πρωτόκολλο: 97724/ΕΥΘΥ 750  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4566Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33124Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
74. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 97720/ΕΥΘΥ 749  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-33124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/2014).
 
75. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4509Β
Πρωτόκολλο: 40613/Δ1.14236  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4509Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english