Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1173  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29207
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1625Β
Πρωτόκολλο: 757  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1625Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29187
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 664/21.072015 (Β' 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
 
78. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 31/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ90Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ (ΦΕΚ 90Α)  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ90Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).
 
79. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/535  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα.
 
80. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 27/7/2015 Αριθμός: 05Β
Πρωτόκολλο: 3340  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-05Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014. (Απόφαση 37/2015)
 
81. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε10/7  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29151
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1563Β
Πρωτόκολλο: 664  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1563Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
 
83. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2015 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ/824  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29168
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση του πίνακα Τιμών των Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας - Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών».
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1537Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.
 
85. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε10/6  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.
 
86. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2015 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ120/28/1235774  
 Αρχείο .pdf: 2015ΟΑΕΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29129
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.
 
87. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 18/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ84Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α)  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ84Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1160  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)"
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1151
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1500Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1159  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english